×

Van harte welkom

Van harte welkom op de website van Parochie Broekhem.

In Broekhem is de H. Mis op:

Zaterdag
17:30 uur: H. Mis

Woensdag
19:00 uur: H. Mis in Dagkapel

Voor uitgebreide kerkdiensten zie pagina Misintenties.

Bijzondere kerkdiensten 1e helft 2024

Mededelingen

Zaterdag 17 augustus - Maria Tenhemelopneming
17:30 uur H. Mis in Broekhem met "Kroedwosj" wijding

Inzegening parochiefederatie Valkenburg
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4

1e vrijdag van de maand
Communie voor zieken en thuis verblijvend

Als u de H. Communie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met pastoor Dieteren via telefoonnummer: 06-124 13 034