Historie

De Sint Jozefkerk van Broekhem is gebouwd tussen 1930 en 1931.

Architect Alphons Boosten, een leerling van de befaamde bouwmeester Jos Cuypers, wordt hiervoor aangetrokken.

Alphons Boosten werkte onder andere samen met, in die dagen, jonge en vooraanstaande kunstenaars als Henri Jonas, Charles Vos, Charles Eyck en Eugene Laudy. Hun kunstwerken komen terug in het interieur en in de beglazing.

Op 19 maart 1930, feestdag van de Heilige Jozef, die de parochiepatroon zal worden, gaat de eerste spade de grond in.

In mei van dat jaar stuurt bouwpastoor Janssens, die tot dan toe professor in Rolduc is geweest, uitnodigingen rond voor de eerste steenlegging. Deze werd op 25 mei 1930 gelegd.

De mergelblokken (83 bij 53 centimeter) worden aangevoerd vanuit Sibbe en aan de koningswinkelstraat in stukken gezaagd.

In maart 1931 worden de kerkklokken, die door enkele inwoners van Broekhem zijn geschonken, gezegend.

Op 12 april 1931, Beloken Pasen, wordt het Allerheiligste in plechtige processie vanuit de kerk van Houthem naar Broekhem gebracht.