Informatie

De parochies van Berg en Terblijt, Broekhem en Houthem vormen samen een clusterparochie.

Het kerkbestuur wordt vertegenwoordigd door:

  • Pastoor C. Dieteren, voorzitter
  • Kapelaan Shaiju Selestin
  • Dhr. Heijdra, secretaris en kerkmeester
  • Dhr. van Kan, penningmeester
  • Dhr. Selten, kerkmeester gebouwen
  • Dhr. van den Bergh, kerkmeester bouwkundige zaken
  • Dhr. Habets, kerkmeester, social media

Melden van uitvaart-, doop- en huwelijksmis

Voor het melden van sacrament der zieken, uitvaart-, doop- en huwelijksmis kan contact worden opgenomen met Claar Habets.
Tel. 06-15304492
E-mail:  coordinator@st-gerlach.nl

Voor noodgevallen kan met Kapelaan Shaiju Selestin contact worden opgenomen.
Hij is bereikbaar op nummer 06-87534599

Of met pastoor Dieteren, hij is bereikbaar op nummer 06-124 130 34

Bank gegevens parochie St. Joseph

Rabobank: NL70 RABO 0152890971 t.n.v. R.K. kerkbestuur

ING-bank  NL78 INGB 0001056013

TARIEVEN MISSTIPENDIA 2024

Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 15,00

Eucharistieviering op zaterdag of zondag € 30,00

Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden € 325,00

Begrafenismis (rouwgeld) € 500,00

Huwelijksmis (trouwgeld) € 500,00

Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst € 100,00

Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst € 500,00

Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) € 500,00

Gestichte jaardienst (looptijd minimaal 5 jaar - maximaal 20 jaar):

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)

5 jaar € 75,00

10 jaar € 150,00

20 jaar € 275,00

Eucharistieviering op zaterdag of zondag

5 jaar € 150,00

10 jaar € 300,00

20 jaar € 600,00

De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op: € 130,00

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst), wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst of crematoriumaanwezigheid kerkbijdrage hebben betaald (aan de eigen parochie of aan de parochie van waaruit zij naar de huidige parochie zijn verhuisd). Zij moeten dan per jaar wel tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald.

Begraafplaats Broekhem

Kerkhof beheer: Dhr. L. Mlodzick  043-6013610

Tarieven begraafplaats:

Nieuw graf enkel (dubbel diep) - 1500,- Euro

Nieuw graf dubbel breed (dubbel diep) - 3000,- Euro

Bijplaatsing bij enkel graf

Bijbetaling tot oorspronkelijke looptijd van 20 jaar -  75,- Euro per jaar

(echter minimaal 10 jaar = 750,- Euro bijbetaling)

Bijplaatsing dubbel breed graf

Bijbetaling tot oorspronkelijke looptijd van 20 jaar- 150,- Euro per jaar

(Echter minimaal 10 jaar = 1500,- Euro bijbetaling)

Verlenging grafrechten met 10 jaar:

Enkel (dubbeldiep graf) - 750,- Euro

Dubbel breed (dubbel diep graf) - 1500,- Euro

Urnengraven:

Nieuw urngraf 20 jaar - 800,- Euro

Verlenging 10 jaar - 400,- Euro

Bijplaatsing urn in bestaand graf:

Bijbetaling grafrechten tot 20 jaar - 75,- Euro per jaar

(Doch minimaal 10 jaar = 750,- Euro bijbetaling)